تبدیل دوشاخه به سه شاخه برق

90,000 ریال

تبدیل برق 2 شاخه به 3 شاخه

در انبار موجود نمی باشد


توضیحات محصول

تبدیل دوشاخه به سه شاخه برق که ورودی دو شاخه برق معمول ایران به سه شاخه که برق متداول کشورهای اروپایی می باشد .
تبدیل دوشاخه به سه شاخه برق