تبدیل یک به دو شبکه

50,000 ریال

تبدیل شبکه 1 به 2 که جهت تبدیل یک به دو پورت شبکه استفاده می شود .

موجود در انبار


توضیحات محصول

تبدیل یک به دو شبکه که جهت تبدیل یک به دو پورت شبکه استفاده می شود .