تبدیل دوسر مادگی vga

تبدیل VGA دو سر مادگی

50,000 ریال

تبدیل دو سر مادگی vga

موجود در انبار

تعداد:

توضیحات

تبدیل VGA دو سر مادگی که به عنوان چنجر VGA استفاده می شود .

توضیحات

وزن15 g