کابل پرینتر پارالل

کابل پرینتر پارالل ( ۱٫۵ متر تا ۱۰ متر )

از: 150,000 ریال

کابل LPT پارالل 25 پین 1.5 متر تا 10 متر

x حذف این بخش

توضیحات

کابل پرینتر پارالل ۲۵ پین که به عنوان کابل LPT جهت اتصال به پرینتر می باشد . کابل پارالل پرینتر از ۱٫۵ متر تا ۱۰ متر موجود می باشد .

توضیحات

وزن 200 g
اندازه (متر)

1.5 متر, 10 متر, 3 متر, 5 متر