كابل 1394

کابل ۱۳۹۴ ( ۴ به ۶ )

50,000 ریال

کابل تصویر ۱۳۹۴ (۴ به 6 )

موجود در انبار

تعداد:

توضیحات

کابل تصویر ۱۳۹۴ (۴ به ۶) برای اتصال دوربین فیلم برداری و دستگاه های صوتی تصویری به کامپیوتر استفاده می شود .

توضیحات

وزن75 g