ال سی متر ویکتور 6243
ال سی متر ویکتور ۶۲۴۳

LC متر ویکتور Victor 6243

790,000 ریال

ال سی متر Victor 6243

موجود در انبار

تعداد:

توضیحات

LC متر ویکتور Victor 6243 که به عنوان سلف سنج و خازن سنج کاربرد دارد . ال سی متر Victor 6243 سلف را از ۲ میلی هانری تا ۲۰ هانری و خازن را از ۲ نانو فاراد تا ۲۰۰۰ میکرو فاراد اندازه می گیرد .

توضیحات

وزن 600 g