ال سی متر ویکتور 6243
ال سی متر ویکتور ۶۲۴۳

LC متر ویکتور Victor 6243

790,000 ریال

ال سی متر Victor 6243

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

LC متر ویکتور Victor 6243 که به عنوان سلف سنج و خازن سنج کاربرد دارد . ال سی متر Victor 6243 سلف را از ۲ میلی هانری تا ۲۰ هانری و خازن را از ۲ نانو فاراد تا ۲۰۰۰ میکرو فاراد اندازه می گیرد .

توضیحات

وزن 600 g